Masnedøfort

Bemanding

Besætningen var på 225 kystartillerister (inkl. 7 officerer) af 3. Kystartilleri Batallion, der først blev opstillet i 1916.

En værnepligtig kystartillerist havde en første tjenestetid på 395 dage og to senere indkaldelser. Uniformen var musegrå med rosa opslag.

Ud over kystartilleristerne var der tildelt en infanteristyrke på op til et halvt kompagni af 7. (Infanteri) Batallion (det senere Bornholmske Fodregiment).

Fortkommandanten havde rang af kaptajn.

I modsætning til alle andre kystforter, der først fik sit infanteri tildelt ved mobilisering, havde Masnedøfort fra kommandohejsningen i 1915 og indtil slutningen af Første Verdenskrig hele sin besætning af såvel artillerister som infanterister permanent tildelt.

Herefter var fortet fast belagt med kystartillerister indtil 1923, hvor det overgik til kun at være belagt med genindkaldt mandskab under efterårsmanøvrerne.

Ved forsvarsloven af 1932 blev det bestemt, at Søværnet fra Hæren overtog Kystartilleriet under navnet Kystdefensionen.

Fra overtagelsen og indtil Anden Verdenskrig var fortet størstedelen af tiden i 2. krigsberedskab og kun sjældent bemandet med mere end en civil fortmester og en mindre vedligeholdelsesbesætning.