Masnedøfort

Tak til

Nærværende beskrivelse er sammenstykket fra mange uafhængige kilder, men jeg finder alligevel anledning til at takke

Ernst Lawes

som mig bekendt mundtligt leverede stoffet til den første samlede beskrivelse af Masnedøfort, og som uden at vide det derved har leveret inspirationen og en del af oplysningerne til denne hjemmeside.

Tak skylder jeg også:

Jørn Badstrup Christensen

som nedfældede og forfattede den første samlede beskrivelse af Masnedøforts historie.

Afslutningsvis fristes jeg til at citere fra dr.phil. Per Ole Schovsbos beskrivelse af fortet:

"Masnedøfort er det bedst bevarede anlæg af sin art i Danmark. Det indtager en enestående position i dansk fæstningshistorie, ikke blot fordi det repræsenterer et arkitektonisk højdepunkt med rødder tilbage til sidste del af forrige århundrede, men også fordi fortets elementer og detaljer er utroligt velbevarede, samtidig med at omgivelserne er åbne og frie for skæmmende bebyggelse".

Vordingborg, den 10. marts 2003

Torben Nørgaard

e-mail: tnoergaard (x) mail.dk

Af hensyn til "adressehøstere" på internettet er min e-mailadresse forvansket. Du skal blot indsætte @ i stedet for (X) i adressen, hvis du vil kontakte mig.