Masnedøfort

Styrkeforhold

Tyske styrker

De tyske styrker, der indsattes mod Danmark, omfattede to forstærkede divisioner, nemlig den 170. Infanteridivision med Jylland som angrebsmål og den 198. Infanteridivision med øerne, primært Sjælland og herunder København, som mål.

I alt en styrke på ca. 40.000 fuldt uddannede og moderne udrustede soldater.

 

Danske styrker

Overfor denne styrke stod i alt ca. 14.600 danske soldater, hvoraf ca. 7.950, eller over halvdelen, var rekrutter eller havde under 6 måneders uddannelsestid.

Hertil kom at det danske forsvar, også dengang, materielmæssigt var udsultet og år bagud.